آقای دکتر Amirhossein Sadighi

Dr. Amirhossein Sadighi

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320339)

6
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور