فرخنده شریف | سیویلیکا

دکتر فرخنده شریف

Professor of Nursing, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی فرخنده شریف در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله مراقبت مبتنی بر شواهد (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی فرخنده شریف در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (عضو هیات علمی)