خانم Sahar Cheraghi Shahi

Sahar Cheraghi Shahi

Researcher ID: (322312)

9
1
1

Ph.D student of biochemistry

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر زیست شناسی (400-تاکنون)