آقای دکتر ALIakbar Taghvaee

Dr. ALIakbar Taghvaee

استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (323164)

24
33
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers