آقای دکتر Vahid Johari Majd

Dr. Vahid Johari Majd

دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324714)

42
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers