آقای دکتر Faridollah adib ahein

Dr. Faridollah adib ahein

نقاش و مجموعه دار آثار فرهنگی و تاریخی

Researcher ID: (325707)

7
6
5
5
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

 • پسا دکتری مدیریت بازرگانی 1398-1399
 • دکتری حرفه ای مدیریت گردشگری 1397-1398
 • کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری 1396-1397
 • دکتری حرفه ای مدیریت هنر 1395-1396
 • کارشناسی ارشد مدیریت هنر 1394-1395
 • دکتری حرفه ای پژوهش هنر 1390-1398
 • دکتری حرفه ای برق گرایش الکترونیک 1390-1394

سوابق شغلی و تخصصی

 • مجموعه داری آثار فرهنگی و تاریخی (1360-1397)
 • سابقه کار صنعتی در اختراع و ساخت دستگاه دوربین عکاسی پرسنلی (1360-1362)
 • سابقه کار صنعتی در طراحی و تولید سیستم های مبدل موبایل به تلفن ثابت (1374-1379)
 • سابقه کار صنعتی در طراحی و تولید سیستم های اف ایکس به تلفن ثابت (1372-1379)
 • طراحی و ساخت سیستم های کنترل از راه دور (1375-1385)
 • سابقه کار صنعتی در اختراع و ساخت دستگاه جوش و پرس پلاستیک به پارچه با امواج رادیویی (1369-1373)

جوایز و افتخارات

 • گواهی ثبت اختراع (1371)
 • تقدیر نامه مجتمع فرهنگی دارالفنون توس (1372)
 • گواهی تقدیر ایکوم (1398)
 • سپاسنامه وزارت اطلا عات و فرهنگ (1387)
 • تقدیرنامه وزارت اطلا عات و فرهنگ (1397)

Workshops

 • دوره های MBA مدیریت هنر - دانشگاه بین المللی گرجستان (1395)
 • دوره های DBA مدیریت هنر - دانشگاه بین المللی گرجستان (396)
 • دوره های MBA مدیریت گردشگری - دانشگاه بین المللی گرجستان (1397)
 • دوره های DBA مدیریت گردشگری - دانشگاه بین المللی گرجستان (1398)
 • دوره های post DBA مدیریت بازرگانی - دانشگاه بین المللی گرجستان (1399)