دکتر Farzaneh Ghorbanpour Ahmadsargourabi

Dr. Farzaneh Ghorbanpour Ahmadsargourabi

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326278)

28
7
4
2
19

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Education

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر (دانشجو) موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (1400)
 • رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (1399)

Workshops

 • کمیته علمی و داور دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی - ازمیر- ترکیه (1401)
 • کمیته علمی و داور هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی - آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (ISC) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران (ISC) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (1401)
 • داور و هییت علمی پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران (ISC) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (1401)
 • داور علمی دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (ISC) - دانشکده هدی (1401)
 • داور علمی نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی آل طه (1401)
 • داور علمی سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی (ISC) - دانشگاه محقق اردبیلی (1401)
 • داور علمی نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - تهران (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار (1401)
 • داور علمی نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی آل طه (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران (ISC) - تهران (1401)
 • داور علمی پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی بصیر آبیک قزوین (1401)
 • داور علمی نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران (ISC) - مجتمع آموزش عالی سراوان (1401)
 • کمیته علمی و داور هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی - آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان (1401)
 • داور علمی هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار - تهران (1401)
 • داور علمی مجله دانشکده پزشکی اصفهان (Scopus, ISC) - دانشکده پزشکی اصفهان (1401)
 • داور علمی هفتمین همایش بین المللی مطالعات دینی، علوم انسانی و اخلاق زیستی در جهان اسلام (ISC) - انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی، تهران (1401)
 • داور علمی هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران (isc) - انجمن جمعیت شناسی ایران (1401)