آقای دکتر Ahmad Khodadadi

Dr. Ahmad Khodadadi

استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326517)

53
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers