آقای دکتر Houshang Khosrow Beagi

Dr. Houshang Khosrow Beagi

دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326729)

1
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers