رسول شاکرین | سیویلیکا

رسول شاکرین

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

معرفی

دانشجوی دانشگاه شاهد و علاقه مند به حوزه ادبیات


مقالات رسول شاکرین در کنفرانس های داخلی

بررسی استعاره های مفهومی شب در کتاب همصدا با حلق اسماعیل نوشته سید حسن حسینی بر اساس زبان شناسی شناختی
سال 1400
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
تحلیل هرمنوتیکی داستان مگیل اثر محسن مطلق بر اساس نظریه شلایر ماخر
سال 1400
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
بررسی استعاره های مفهومی شب و صبح در کتاب گنجشک و جبرئیل نوشته سید حسن حسینی بر اساس نظریه زبان شناسی شناختی
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
تطبیق دو شعر مثنوی شهیدان سید حسین حسینی و تولد شاکا آزوالد متشالی از حیث نمادها، اسطوره ها و محتوا بر اساس مکتب تطبیقی فرانسه
سال 1401
ارائه شده در هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام

تحصیلات رسول شاکرین

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
1394 - 1398
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری
1399 - null