خانم Zahra Sarabandi

Zahra Sarabandi

Researcher ID: (328794)

14
5
1
1

Conference Papers

Books

  • کتاب تجزیه و تحلیل فضایی با Arc GIs در برنامه ریزی شهری (سخنور) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education