جلیل دلخواه | سیویلیکا

دکتر جلیل دلخواه

استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی جلیل دلخواه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)
  • اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه (دبیر اجرایی)

مقالات جلیل دلخواه در کنفرانس های داخلی

اهمیت بکارگیری تجارت الکترونیک در صنعت پخش
سال 1393
ارائه شده در سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
بررسی ابر روندهای تاثیرگذار بر کسب و کار
سال 1398
ارائه شده در همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

مقالات جلیل دلخواه در ژورنال های داخلی

بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
فرایند موفقیت تیمی در تیم های برنامه ساز تلویزیونی: پژوهشی داده بنیاد
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
شناسایی تفاوت های نسلی در کارکنان سازمان های دولتی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
ساخت نظریه توسعه ساختاری سازمان صدا و سیما
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم گیری خرید مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای
سال 1393
ارائه شده در مجله تحقیقات بازاریابی نوین
تحلیل تطبیقی کیفی و خط مشی عمومی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
کاهش اهمال کاری کارکنان با گونه شناسی مزاج
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی
سال 1396
ارائه شده در مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی
سال 1392
ارائه شده در مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران
سال 1390
ارائه شده در مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
واکاوی دلایل و عوامل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مدیریت دولتی
واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مدیریت دولتی
استراتژی های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (مطالعه موردی: صنعت کالاهای تندمصرف)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران
Attraction–Selection–Attrition Theory in the Public Organization: The Effects of Personality Traits on Psychological Ownership with Regard to the Mediating Role of Emotional Intelligence
سال 1397
ارائه شده در مجله ایرانی مطالعات مدیریت
فهم راهبردهای ارتقای به زیستی منابع انسانی در محل کار در سازمان های دولتی ایران: پژوهشی کیفی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مدیریت دولتی

مقالات بین المللی جلیل دلخواه

"Operational efficiency of plastic producing firms in Iran: a DEA approach", Emerald, (2018), Vol 25, No 7: 2126-2144