آقای پروفسور Ahad Nejad Ebrahimi

Prof. Ahad Nejad Ebrahimi

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (329047)

89
67
3
1
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1385-تاکنون)