خانم دکتر Kobra Roshanfekr

Dr. Kobra Roshanfekr

استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (330950)

10
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers