خانم Mahsa Najafi

Mahsa Najafi

دکترای مهندسی مکانیک

Researcher ID: (332115)

6
2
1
4

Conference Papers

Journal Papers

  • نجفی, مهسا, احمدی, عیسی. (1401). 'تحلیل ارتعاشات آزاد نانوتیر پیزوالکتریک با استفاده از یک فرمولبندی دوبعدی و تئوری الاستیسیته غیرمحلی', مکانیک سازه ها و شاره ها (1401)
  • احمدی, عیسی, نجفی, مهسا, عطایی, ندا. (1397). 'تحلیل اثر لایه ی مرزی در پوسته ی استوانه یی هیبریدی دوار با لایه گذاری متعامد تحت شرایط مختلف لبه یی', مهندسی مکانیک شریف, 34.3(2), pp. 103-114. doi: 10.24200/j40.2018.6408 (1397)

Education