اکرم مدنی | سیویلیکا

اکرم مدنی

دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه تهران

معرفی


عضویت اکرم مدنی در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

مقالات اکرم مدنی در کنفرانس های داخلی

انتقال زیبایی های بلاغی و زبانی در ترجمه عربی رباعیات امام خمینی (ره) (مورد مطالعه: دیوان امام از غسان حمدان بر پایه نظریه جیمز هولمز)
سال 1400
ارائه شده در نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی

مقالات اکرم مدنی در ژورنال های داخلی

ارزیابی کیفی ترجمه عربی شعر سعدی بر پایه نظریه جیمز هولمز (مورد مطالعه: کتاب غزلیات سعدی الشیرازی اثر محمد علاء الدین منصور(
سال 1400
ارائه شده در پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی
کاربست نظریه نیومارک در انتقال واحد فرهنگ در ترجمه رمان عربی
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی ترجمه عربی شعر سهراب سپهری با تکیه بر نظریه هنجارهای گیدئون توری
سال 1401
ارائه شده در مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها
افضلی، علی و مدنی، اکرم، ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار امام خمینی(ره) بر اساس نظریه آندره لوفور (موردمطالعه: دیوان الامام الخمینی از محمد علاءالدین منصور).
سال 1401
افضلی، علی و مدنی ، اکرم، کاربست نظریه هنجارهای گیدئون توری در ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار فریدون مشیری
سال 1400
افضلی، علی و مدنی ، اکرم، کاربست نظریه هنجارهای گیدئون توری در ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار فروغ فرخزاد
سال 1399