آقای مهندس Mostafa Damroudi

Engineer Mostafa Damroudi

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

Researcher ID: (333097)

2
2
9

Education

Workshops

  • Short-Period Building Collapse Performance and Recommendations for Improving Seismic Design - FEMA (1401)
  • FEMA, A Practical Guide to Soil-Structure Interaction 2022 - FEMA (1401)
  • The Observational Method in Civil Engineering - ICE (1401)
  • دوره مقاله نویسی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1401)
  • بررسی روشهای نوین زلزله و مقاوم سازی - دانشگاه قم (1401)
  • پارادایس2 - مجموعه پاراسیویل (1400)
  • طراحی فونداسیون و دال ها با نرم افزار سیف - مجموعه مکتب خونه (1400)
  • سیستم های دوربین مداربسته - موسسه آموزشگاه ره آورد آینده (1398)
  • هوشمند سازی ساختمان(KNX) - موسسه آموزشگاه فنون برق (1397)