آقای دکتر Mirali Mohammadi

Dr. Mirali Mohammadi

استاد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (333806)

142
43
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers