علی میربلوچ زهی | سیویلیکا

دکتر علی میربلوچ زهی

مربی آموزش بهداشت گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی بیمارستان ایران، بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

معرفی

استان
سیستان و بلوچستان
شهر
ایرانشهر

سمتهای علمی و اجرایی علی میربلوچ زهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت (دبیر علمی)
  • دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی علی میربلوچ زهی

"Association of health literacy with type 2 diabetes mellitus self-management and clinical outcomes within the primary care setting of Iran", CSIRO Publishing, (2018), Vol 24, No 2: 162

مقالات علی میربلوچ زهی در کنفرانس های داخلی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سیستم پرستاری بیمارستان های شهر ایرانشهر 3131
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
بررسی میزان آگاهی و نگرش مدیران بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهرنسبت به برنامه ریزی استراتژیک
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
بررسی نگرش جوانان اهل سنت به هویت ملی در استان سیستان بلوچستان
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
بررسی شاخص های حل مسئله اجتماعی در بین دانشجویان رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 1394
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی اعتیاد به اینترنت در بین کادر پرستاری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهر ایرانشهر سال 1394
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
The role of Educational modern digital media in the prevention and reduction of hookah use in adolescents
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
The role of Educational modern digital media on Reduction of Hookah use in Male Students of Zahedan
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی ابعاد سلامت معنوی در بین دانشجویان رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 1394
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با موانع برقراری ارتباط موثر بین پرستار و بیمار در بیمارستانهای شهر ایرانشهر 1394
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی مهارت مقابله با شرایط دشوار در بین دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشک ایرانشهر 1394
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی میزان اضطراب نوجوانان مبتلا به تالاسمی در ایرانشهر سال 1393
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی غربالگری افراد سوء مصرف مواد از نظر بیماری سل و برنامه کاهش آسیب اجتماعی بین سالهای 94-93
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررس میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ایرانی: یک مطالعه موردی
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی پیشینه کودک آزاری در دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایرانشهر
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
بررسی درک وجدان پرستاری در کادر پرستاران شاغل بیمارستانهای شهر ایرانشهر
سال 1396
ارائه شده در دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
بررسی میزان نگرش دینی در بین کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر ایرانشهر
سال 1396
ارائه شده در دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
بررسی خودکشی و عوامل مرتبط با آن یک مطالعه مروری نظام مند
سال 1398
ارائه شده در سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
بررسی خشونت خانگی علیه زنان باردار یک مطالعه مروری نظام مند
سال 1398
ارائه شده در سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
بررسی تاثیر عوامل روحی- روانی بر زخم های آفتی دهان
سال 1398
ارائه شده در سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
بررسی عوامل موثر بر سلامت روان زنان سرپرست خانواده
سال 1398
ارائه شده در سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
سواد رسانه ای و اطلاعاتی در دانشجویان (مقاله مروری نظام مند)
سال 1398
ارائه شده در سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
بررسی رابطه تعهد سازمانی با اخلاق سازمانی در درمان بیماران کرونایی
سال 1399
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر تاب آوری و بهداشت عمومی زنان مطلقه در دوران کرونا
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی
توسعه کارآفرینی در علوم آزمایشگاهی
سال 1401
ارائه شده در اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت
کارآفرینی ، چالش ها و راه حل ها
سال 1401
ارائه شده در اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت

مقالات علی میربلوچ زهی در ژورنال های داخلی

ویژگی های بالینی و دموگرافیکی بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در بیمارستان های شهرستان ایرانشهر در سال ۱۳۹۹
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه طب دریا