آقای دکتر Gholam Reza Zehtabian

Dr. Gholam Reza Zehtabian

استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (334984)

105
64
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers