حسین صادقی سقدل | سیویلیکا

دکتر حسین صادقی سقدل

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حسین صادقی سقدل در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)

مقالات حسین صادقی سقدل در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر تعرفه های خرده فروشی جهت مدیریت بار خانگی با رویکرد نظریهبازی ها
سال 1392
ارائه شده در سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
کاربرد نظریه بازی ها در تعیین نحوه تعامل مصرف کننده و شبکه در حضور تعرفه هایمتغییر انرژی الکتریکی
سال 1392
ارائه شده در سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
مدل‌سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران رویکردی از شبکه عصبی GMDH
سال 1392
ارائه شده در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
پیش‌بینی تقاضای برق با استفاده از روش ترکیبی جدید
سال 1392
ارائه شده در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
اولویت بندی سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
طزاحی مکانیسم قیمت بهینه ی آب با استفاده از نظریه بازیها
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
بررسی روش های ذخیره سازی انرژی الکتریکی تولید شده در سیستم های فتوولتائیک
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
مدلسازی و پیشبینی تقاضای برق با استفاده از روشهای ARIMA و GMDH-NN
سال 1393
ارائه شده در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تجزیه مصرف برق در ایران رویکرد شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا
سال 1393
ارائه شده در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تحلیل مالی باغ زیتون با محصول کشاورزی (مطالعه موردی: حوزه ی رودخانه اترک)
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
analyzing the obstacles and solutions of green growth using computable general equilibrium model
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
اثرتحریم های نفتی برسطح تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد داده ستانده
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
نقش بخش جنگلداری در اقتصاد کشوربا استفاده رویکرد داده - ستاده
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
Intersect oral analysis of the importance of energy sector in Iran: Input–output approach
سال 1394
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
چشم انداز یکپارچگی اقتصادی ایران و ترکیه: کاربرد نظریه ی بازی ها
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
تحلیل تاثیر اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان عشایر شهرستان بویراحمد
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
تدوین راهبردهای توسعه بیمه محیط زیست در ایران و نقش بیمه محیط زیست در توسعه پایدار
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
بیمه سبز در ایران
سال 1401
ارائه شده در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع «توسعه دانش بنیان صنعت بیمه»

مقالات حسین صادقی سقدل در ژورنال های داخلی

Estimation of Electricity Demand in Residential Sector Using Genetic Algorithm Approach
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید
آشنایی با مفهوم روند ضمنی و بکارگیری آن در مدلسازی تابع تولید کشاورزی با توجه به نهاده ی آب
سال 1394
ارائه شده در دو فصلنامه آب و توسعه پایدار
اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
برآورد هزینه آسیب های سلامتی ناشی از تولید برق در ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی)
سال 1399
ارائه شده در پژوهش های جغرافیای انسانی
Iran- Saudi Relations: Past Pattern, Future Outlook
سال 1394
ارائه شده در مجله نگاه ایرانی روابط خارجی
بررسی مولفه های موثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه نشینی بعد از انقلاب اسلامی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای
تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی ها
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات اقتصادی
ارزیابی هزینه امنیت حامل های مختلف انرژی مصرفی در تولید برق از نیروگاه های حرارتی کشور
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه راهبرد اقتصادی
آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی در بازار برق ایران با استفاده از رویکرد «شبیه سازی عامل بنیان»
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
بررسی ماهیت و روند تغییر فن آوری در صنعت ایران (۱۳۸۷-۱۳۵۰)
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی ( رویکرد اقتصادی )
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
تاثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
مولفه های هوش معنوی در سازمان های ورزشی؛ مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
تحلیل اثرات حاشیه نشینی بر سلامت زنان در کلان شهرهای تهران، مشهد، تبریز و کرمانشاه
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و توسعه
ارائه الگوی مطلوب برنامه ریزی فضایی اقامتگاه های بومگردی (مورد مطالعه: منطقه ۹ آمایش سرزمین)
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و توسعه
کارایی نسبی هزینه های بهداشتی دولت در کشورهای در حال توسعه
سال 1392
ارائه شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت
اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای
سال 1392
ارائه شده در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
Identifying and Prioritizing Social Determinants of Population Health in Iran: A Mixed Method Research
سال 1402
ارائه شده در مجله علوم پزشکی ایران

طرح های پژوهشی حسین صادقی سقدل

تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی سازی؛ / مطالعه موردی: ایران بعد از انقلاب
سال 1398
ارائه شده در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری