خانم دکتر Gilan Attaran Fariman

Dr. Gilan Attaran Fariman

عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335629)

20
15
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers