آقای Mohammad javad Asari

Mohammad javad Asari

دانشجوی کارشناسی مشاوره

Researcher ID: (338648)

4
1
5
5
12
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در عضو سندیکای داروسازان کشور (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست مرکز رشد و نوآوری پردیس علامه امینی (1400-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر نشریه علمی دانشجویی بلور (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کمیته افتتاحیه همایش ملی آموزش شیمی (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر اجرایی نشریه علمی دانشجویی بلور (1400-1401)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول استان در تولید اپلیکیشن و ربات (1401)
 • رتبه اول استانی طراحی برنامه های کاربردی ورزشی (1401)
 • رتبه اول استانی مشترک در طراحی وبسایت (1401)
 • مقام سوم کشوری مسابقات تولیدات رسانه ای فرهنگی ورزشی (1400)
 • رتبه اول پردیس تولید نرم افزار (1400)

Workshops

 • کارگاه تخصصی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر - دانشگاه فرهنگیان (1402)
 • فن بیان و زبان بدن - دانشگاه فرهنگیان (1402)
 • مهارت ارتباطی همدلی موفق - اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت (1402)
 • آشنایی با آیین نامه جشنواره های دانشجویی رویش و حرکت - دانشگاه فرهنگیان (1401)
 • شیوه های برقراری ارتباط موثر - دانشگاه فرهنگیان (1401)
 • طراحی برنامه های فرهنگی و اجتماعی و بودجه ریزی - دانشگاه فرهنگیان (1401)
 • مدیریت گروه های کوچک - دانشگاه فرهنگیان (1401)
 • کارگاه تخصصی مهارت ارتباط موثر - انجمن علمی مشاوره دانشگاه فرهنگیان (1401)
 • نشست تخصصی اخلاق کاربردی معلم - دانشگاه فرهنگیان (1401)
 • دانش و مهارت حرفه ای معلم - گروه معلم فکور (1401)
 • کارگاه تخصصی آموزش تغذیه سالم - کانون همیاران سلامت پردیس علامه امینی (1401)
 • کارگاه اهمال کاری تحصیلی با تاکید بر کتابخوانی - دانشگاه فرهنگیان (1401)