آقای دکتر Morteza Ezzati

Dr. Morteza Ezzati

دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (339771)

4
35
11
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Researchs