جعفر میعادفر | سیویلیکا

جعفر میعادفر

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی جعفر میعادفر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس (رئیس کنفرانس)
  • اولین کنگره بین المللی تازه های اورژانس پیش بیمارستانی (رئیس کنفرانس)