آقای دکتر Ali Yazdkhasty

Dr. Ali Yazdkhasty

گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (340215)

89
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers