محسن جانجان | سیویلیکا

دکتر محسن جانجان

سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان

معرفی

استان
همدان
شهر
همدان

سمتهای علمی و اجرایی محسن جانجان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سومین همایش ملی ایران شناسی استان ها «تاریخ، فرهنگ و هنر استان همدان» (دبیر اجرایی)