آقای مهندس Milad Zeydi

Engineer Milad Zeydi

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

Researcher ID: (342490)

3
2
5

Education

Workshops

  • دوره نرم افزار کامسول (Comsol) - انجمن علمی صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک (دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی) (2023)
  • مدرک افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) - سازمان آموزش فنی و حرفه ای (1403)
  • دوره پیشرفته نرم افزار آباکوس - انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انگلستان (1402)
  • وبینار علمی آشنایی با شیر های صنعتی و کاربرد های آن در صنعت نفت,گاز و پتروشیمی - انجمن مهندسی گاز ایران (1400)
  • دوره مقدماتی نرم افزار آباکوس - انجمن مهندسی گاز ایران (1399)