شاهد مشهودی | سیویلیکا

شاهد مشهودی

پژوهشگر حوزه های رمز، محاسبات، آموزش ریاضی و روانشناسی شناختی، راهبر آموزشی، مولف و مدرس، تسهیل‌گر یادگیری و مشاور تحصیلی

معرفی

استان
البرز
شهر
کرج

عضویت شاهد مشهودی در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن ریاضی استان البرز
  • مدیر خانه ریاضیات کرج
  • عضو
  • عضو

مقالات شاهد مشهودی در کنفرانس های داخلی

تعمیمی بر رمزنگاری طلایی به کمک حاصلضرب هادامارد ماتریس های-kفیبوناتچی
سال 1389
ارائه شده در هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
الگوهایی ساده و خلاقانه برای آموزش مشارکتی در کلاس حین تدریس مفاهیم هندسی دوره ابتدایی به کمک دست ورزی
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
تجربه آموزش غیرمستقیم و اکتشافی مبحث الگوها در ریاضیات ابتدایی به کمک داستان واره های خلاق و پویا
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
هنرهای ایرانی اسلامی و ارتباط آنها با دانش ریاضیات
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
آموزش کاربردهای ساده ریاضی در دروس عملی و کارگاهی، با اهداف یادگیری مفهومی، استعدادیابی، رشد انگیزه و گرایش دانشآموزان به رشته ریاضی
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
الگویی ساده وخلاق مبتنی برتجربیات آموزش مشارکتی برای مفاهیم وکاربردهای نسبت های مثلثاتی، با خلق فضای یادگیری اکتشافی و پویا درکلاس ریاضی دهم
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
بررسی آسیب پذیری امنیت یک دستگاه رمزنگاری مبتنی بر توابع بازگشتی لوکاس، به کمک کسرهای مسلسل
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی
تلفیق دو دستگاه رمزنگاری متقارن و نامتقارن؛ رمز بلوکی و رمزRSA،به صورت یک سیستم کاربردی بهینه و امن
سال 1401
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
دنباله های فیبوناتچی و لوکاس تعمیم یافته ی دو پارامتری و کاربرد آنها در سیستم های رمزنگاری نامتقارن
سال 1401
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
تاثیر درک شهودی و منطقی بر خلاقیت حل مساله در آموزش ریاضیات
سال 1395
ارائه شده در هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
بررسی شرایط لازم برای موفقیت الگوریتم حمله ی وینر به کلید محرمانه در سیستم رمزنگاری آر.اس.ای
سال 1401
ارائه شده در بیست و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
روشی برای محاسبه ی تعداد چندگروه های متمایز یک گروه متناهی
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه