خانم دکتر Maryam Ranjbar

Dr. Maryam Ranjbar

دانشیار گروه پژوهشی صنایع معدنی و کاتاليست‌ها

فرد مهم علمی - Researcher ID: (345748)

41
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers