آقای دکتر Seyyed Jafar Moosavi

Dr. Seyyed Jafar Moosavi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (345878)

8
17
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers