آقای دکتر Farshid Danesh

Dr. Farshid Danesh

استادیار

Researcher ID: (346200)

36
4
3
5
2
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Journal Papers

Books

 • کتاب Derek De Solla Price: The Father of Scientometrics (De Gruyter Saur) - 2021 - English
 • کتاب Historical Overview of Bibliometrics (De Gruyter Saur) - 2021 - English
 • کتاب روش های پژوهش در علم اطلاعات (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری) - 1393 - Persian
 • کتاب سی سال در علم: نگاهی به وضعیت علمی کشورهای جهان (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) - 1389 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(1397-1410)
 • مربی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(1384-1388)

Education

جوایز و افتخارات

 • مدرس برگزیده پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1393)
 • دانشجوی نمونه دکتری کشوری (1390)
 • کسب رتبه سوم طرح های پژوهشی جشنواره فردوسی (1389)
 • رتبه اول دکتری کتابداری و اطلاع رسانی (1389)
 • کسب رتبه سوم طرح های پژوهشی جشنواره فردوسی (1387)