آقای Haroon Kamalzahi

Haroon Kamalzahi

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان

Researcher ID: (346618)

24
4
2
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر جمعیت مردم نهاد یاریگران زندگی نوین مکران
  • عضو انجمن فعالان محیط زیست ایران

Conference Papers

Books

  • کتاب کارآفرینی (قلم نخبگان/ تهران) - 1401 - Persian
  • کتاب مبانی سازمان و مدیریت (آفتاب گیتی/ تهران) - 1400 - Persian
  • کتاب حسابداری دولتی (آفتاب گیتی/ تهران) - 1400 - Persian
  • پایان نامه بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی در مناطق گردشگری روستایی شهرستان سرباز (دانشگاه بین المللی/چابهار) - 1396 - Persian

Teaching Experience

  • مربی دانشگاه پیام نور واحد راسک(1397-1398)
  • مربی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز (1397-تاکنون )
  • مربی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری چابهار (1397-1398)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر مالی دهیاری های شهرستان سرباز (1398-تاکنون)