پرویز احدی | سیویلیکا

دکتر پرویز احدی

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

معرفی

استان
آذربایجان شرقی
شهر
بناب

سمتهای علمی و اجرایی پرویز احدی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی پرویز احدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (عضو هیات علمی)

مقالات پرویز احدی در کنفرانس های داخلی

نقش سیاست گذاری عمومی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

مقالات پرویز احدی در ژورنال های داخلی

مدیریت بحران امام خمینی (ره) در دوران جنگ تحمیلی
سال 1396
ارائه شده در ماهنامه پژوهش ملل
مطالعه میدانی زمینه ها و ابعاد همگرایی و واگرایی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فاصله زمانی سال های 2019-2000
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات سیاسی
زمینه ی اجتماعی تاثیر گذار بر شکل گیری جنبش اجتماعی محیط زیست گرایی در ایران
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
واکاوی تاثیر امنیتی کردن در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی
سال 1400
ارائه شده در مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی
آینده پژوهی روابط همگرایانه یا واگرایانه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ در مسائل مهم بین الملل
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه راهبرد سیاسی
سناریوهای همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ایران تا سال ۲۰۳۰
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
تاثیر برنامهریزی پابرجا بر حوزه فناوری اطلاعات، فناوری هوافضا و حوزه زیستفناوری درجمهوری اسلامی ایران
سال 1401
ارائه شده در مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی
بحران مشروعیت در آراء ابن تیمیه
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
جهان شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رابطه ساخت قدرت
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات بین المللی
تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران