خانم دکتر Behjat Tajaldin

Dr. Behjat Tajaldin

دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347866)

29
22
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs