فرزاد رفیعی فر | سیویلیکا

فرزاد رفیعی فر

کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه اصفهان

معرفی

دانشجوی دانشگاه اصفهان

استان
اصفهان

علاقه مندی ها

مطالعات متون کلاسیک یونانی رمی
تاریخ فلسفه و اندیشه سیاسی
تاریخ هنر

مقالات فرزاد رفیعی فر در ژورنال های داخلی

شعر به مثابه تاریخ واقعی ایران باستان: هخامنشیان و اشکانیان در آیینه چامه های هوراس
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی
نقد کتاب : تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه نقدنامه تاریخ
نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشه ایرانی: اندیشه، فرهنگ و آئین ایرانیان در عهد باستان
سال 1400
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
پژوهشی بر فنون بصری و تحلیل آیکونوگرافی نقوش بشقاب سیمین نخجیر شاهانه اردشیر دوم ساسانی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی
شمایل نگاری و شمایل شناسی نقوش زوج های سلطنتی بر روی ظروف سیمین عصر ساسانی بر اساس رویکرد اروین پانوفسکی(علمی-پژوهشی)
سال 1401
ارائه شده در دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

تحصیلات فرزاد رفیعی فر

کارشناسی تاریخ
1393 - 1397
کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان
1397 - 1400
دکتری حرفه ای تاریخ ایران قبل از اسلام
1401 - null

سوابق شغلی فرزاد رفیعی فر

تدریس دانشگاهی دبیری تاریخ آموزش پرورش استان اصفهان
1399 - 0