علی اکبر گلشنی | سیویلیکا

دکتر علی اکبر گلشنی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر گلشنی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)

مقالات علی اکبر گلشنی در کنفرانس های داخلی

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار خاک های متورم شونده رسی
سال 1389
ارائه شده در چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
تاثیر تغییر مشخصات لایه های خاک برپاسخ خاک - شمع تحت بار زلزله
سال 1390
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی نشست زمین ناشی از حفاری مرحله ای تونلهای دوقلوی شهری به روش تجربی و عددی - مطالعه موردی تونل امیرکبیر
سال 1390
ارائه شده در نهمین همایش ملی تونل
بهسازی خاک های مستعد روانگرایی با گروه شمع
سال 1392
ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
بهسازی خاک های مستعد روانگرایی بااستفاده از ستون سنگی
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
تحلیل عددی تأثیر استفاده از ستون سنگی جهت کاهش خطرات ناشی ازروانگرایی
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
مقایسه مدل دو بعدی و سه بعدی اجزا محدود حفاری تونل به روش NATMمطالعه موردی تونل حکیم –تهران
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
اثر ایجاد بازشو های زیر زمینی بر نشست سطحی در حفاری تونل به روش NATM
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
تئوری و مطالعات ترکیدگی و حفاری انفجاری در سنگ
سال 1393
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
بررسی تاثیر فشار تزریق انتهایی بر نشست سطحی زمین در حفاری با TBM در محیط های شهری مطالعه موردی خط 2 مترو مشهد
سال 1394
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی عوامل مؤثر بر ضریب فشار جانبی خاک
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
بررسی عددی تأثیر ستون سنگی و شمع در کاهش پتانسیل روانگرایی
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
مدل سازی عددی تأثیر شکاف طبیعی بر روی پدیده شکست هیدرولیکی
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
بررسی عددی و تحلیلی رفتار لرزه ای تونل های ساخته شده به روش کندوپوش
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
مروری بر روش های آزمایشگاهی متدوال برای اندازه گیری ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
مدلسازی عددی بهسازی خاک روانگرا با شمع و ستون سنگی
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آنالیز دینامیکی تونلهای ساخته شده به روش کندوپوش
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
مدلسازی تونل با روش حفاری NATM در خاک رسی با استفاده از مقایسه مدل رفتاری کم کلی و موهر کلمب
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
تحلیل نشست های سطحی ناشی از حفاری با TBM به روش عددی و تجربی– مطالعه موردی خط 2 مترو مشهد
سال 1393
ارائه شده در سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
بررسی اثر تغییر الگوی گام های حفاری تونل با روش NATM در خاک رسی بر نشست سطحی با استفاده از مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
تحلیلی بررسی اثر حفر ترانشه در زیر پی های سطحی در زمینهای سست
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
تاثیر فاصله شمع از راس شیب بر ظرفیت باربری اصطکاکی شمع های قرار گرفته در مجاورت زمین های شیب دار
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
MATLAB codes for Finite Element Analysis of a Truss
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
MATLAB codes for Finite Element Analysis of a Tunnel
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
مروری بر اثر سیکل های تر و خشک شدگی بر روی خواص مکانیکی خاک های غیر اشباع
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
بررسی اثر تغییر الگوی استفاده از انکراژ و مقدار سربار با روش NATM در خاک رسی بر نشست سطحی با استفاده از مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
بررسی تاثیر تنش های همه جانبه بر منحنی مشخصه آب خاک در خاک های غیراشباع با تخلخل مضاعف
سال 1396
ارائه شده در دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
مقایسه و بررسی رفتار شمع درجاریز و کوبشی فولادی تحت بارگذاری جانبی سیکلی
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
Finite Element Analysis of a 2D Truss Using MATLAB and OpenSees
سال 1396
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
The Effect Of Granular Trench’s Depth On Bearing Capacity Of Shallow Foundations On The Soft Ground
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
کالیبراسیون پوش گسیختگی سنگهای شکننده به روش المان مجزا و اتصال مسطح
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
مطالعهی آزمایشگاهی تاثیر زاویهی بین ترکهای متقاطع بر مقاومت کششی مصالح شبه سنگ با استفاده از آزمایش برزیلی
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر طول ترک های متقاطع بر مقاومت کششی مواد شبه سنگ با استفاده از آزمایش برزیلی
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی
بررسی حرکت زمین ناشی از ساخت ایستگاه مترو به شیوه ی تعریض تونل به روش شمع-تیر-قوس
سال 1398
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
اندرکنش میان شکست هیدرولیکی با شکست طبیعی از پیش موجود به وسیله نرم افزار PFC
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
Fatigue Behavior Evaluation of Concrete Beam under ۴-Point Bending Cyclic Loading
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن
مطالعه پدیده قوس زدگی خاک در رمپ تونل ها
سال 1402
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات علی اکبر گلشنی در ژورنال های داخلی

تاثیر تغییر مشخصات لایه های خاک بر پاسخ سیستم خاک شمع تحت بار زلزله
سال 1391
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
مکانیزم دیوار جداکننده در یک تونل سطحی واقع در خاک مستعد روان گرایی
سال 1394
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
تحلیل انتشار صفحه یی ترک هیدرولیکی در سنگ شکننده ی نفوذناپذیر با در نظر گرفتن اثر اینرسی سیال
سال 1394
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
تحلیل عملکرد دیواره ی میخکوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری های عمیق براساس سطوح خرابی سازه های مجاور گود
سال 1394
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
تحلیل سه بعدی پایداری سینه ی کار دستگاه TBM-EPB در جبهه ی حفاری ناهمگن مطالعه موردی: خط 2، متروی مشهد
سال 1396
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
مدل سازی سه بعدی تقاطع تونل و تاثیر آن در جابه جایی ها و نیروهای داخلی پوشش (مطالعه ی موردی: تونل حکیم تهران)
سال 1397
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
بررسی تاثیر عمق ترانشه دانه ای بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی مستقر بر روی خاکهای نرم
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران
روش عددی کارآمد در تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت بار موج دریا
سال 1385
ارائه شده در دوفصلنامه مهندسی دریا
شبیه سازی لرزه ای مونوپایل های فراساحلی تحت بار موج در خاک ماسه ای
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز