آقای ali khodabandehlo

ali khodabandehlo

دانشجوی کارشناسی ارشد

Researcher ID: (351662)

1
1
1
1
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

  • کتاب اوج قواعد و نکات ترجمه عربی متوسطه (نشر نی) - 1402 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • دبیر (1395-1420)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر (1402)
  • نخبه برتر منطقه (1401)
  • رتبه اول مسابقات اذان استانی (1390)
  • رتبه اول مسابقات اذان (1389)