خانم دکتر Zahra Amini

Dr. Zahra Amini

دکترا

Researcher ID: (351966)

3
5
3

Teaching Experience

  • مربی دانشگاه علوم پزشکی خلخال(1393-1401)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی خلخال (1394-1401)
  • سابقه تدریس در حوزه علمیه الزهرا( سلام الله علیها) خلخال (1395-1401)
  • سابقه تدریس در معلم (1397-1401)