آقای دکتر Eisa Mahmoudi

Dr. Eisa Mahmoudi

استاد، بخش آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (352318)

4
9
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers