آقای مهندس Hamidreza Razmi

Engineer Hamidreza Razmi

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علي آبادكتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي آبادكتول، ايران

Researcher ID: (353464)

15
30
2
1
8
21

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن معماری و شهرسازی ایران
 • عضو انجمن تخصصی مهندسی عمران و معماری
 • عضو عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • عضو کمیته انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه نماد سازمان نظام مهندسی استان گلستان
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
 • عضو انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران

ISI Papers

 •  - رزمی، حمیدرضا، فیروزیان، احمد، جستاری بر نقش و جایگاه سازه ها و مصالح نوین در معماریبا رویکرد معماری پایدار، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و سازه، نروژ، موسسه تحقیقاتی، پژوهشی علوم و تکنولوژی، نروژ.
 •  - رزمی، حمیدرضا، میرزاعلی، محمد، واکاوی مفهوم سکونت در فرهنگ و معماری ایرانی- اسلامی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، برلین، آلمان.
 •  - رزمی، حمیدرضا، فیروزیان، احمد، کنکاشی پیرامون نقش سازه و تاثیر آن برساختار زیبایی شناسی فرم معماری ومنظرشهری، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و سازه، نروژ، موسسه تحقیقاتی، پژوهشی علوم و تکنولوژی، نروژ.
 •  - رزمی، حمیدرضا، مرادی، صامیه، نگاهی نو بر تبیین مناسب سازی مولفه های شهر دوستدار کودک (C.F.C)؛ رهیافتی در راستای رسیدن به شهر ایده آل کودک، دومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی، پاریس، فرانسه.
 •  - رزمی، حمیدرضا، انصاری، ناصر، روانشناسی محیطی دانشی نو در طراحی؛ فرایندی مشترک در معماری و علوم رفتاری، دومین کنفرانس بین المللی در مدیرت شهری، مهندسی عمران و معماری، رم، ایتالیا.
 •  - رزمی، حمیدرضا، ابراهیمی، رضا، بررسی و تحلیل نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری مبتنی بر رویکرد مشارکتی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تکنولوژی و دانش، هانوفر، آلمان.
 •  - رزمی، حمیدرضا، انصاری، ناصر، تئوری پایداری در ساختار فضاهای شهری با تاکید بر پایداری زیست محیطی در راستای نیل به توسعه پایدار، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، تکنولوژی و علوم، برلین، آلمان.
 •  - رزمی، حمیدرضا، ابراهیمی، رضا، بررسی ﺷﻨﺎﺧﺖ عوامل موثر در طراحی الگوی معماری مساکن روستایی، هشتمین کنفرانس بین المللی در علوم و مهندسی، زوریچ، سوئیس.
 •  - رزمی، حمیدرضا، انصاری، ناصر، تعاملات اجتماعی مفهومی چالش برانگیز در طراحی مجتمع های مسکونی، کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نوآوری، تورنتو، کانادا.
 •  - رزمی، حمیدرضا، میرپور، ندا، ارزیابی شاخص های کیفیت محیطی موثردر پیاده راه ها در راستای افزایش سطح تعاملات اجتماعی، کنفرانس بین المللی، پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی، استکهلم، سوئد.
 •  - رزمی، حمیدرضا، انصاری، ناصر، بررسی نقش امنیت در محیط های مسکونی بر پایه رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی(CPTED)، کنگره بین المللی علوم و دانش، سیدنی، استرالیا.
 •  - رزمی، حمیدرضا، ابراهیمی، رضا، موسی زائی، شهاب، شفقتی نژاد، عبدالله، لزوم همسازی سازه و معماری در روند طراحی معماری؛ ضرورتی در عینیت دهی به کالبد فضای معماری، کنفرانس بین المللی، پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی، استکهلم، سوئد.
 •  - رزمی، حمیدرضا، انصاری، ناصر، تدوين اصول طراحی محیط ها و فضاهای کودکانه با محوریت ارتقاء بازی و خلاقیت، کنفرانس بین المللی، علوم، تکنولوژی و مهندسی، پاریس، فرانسه.
 •  - رزمی، حمیدرضا، اصغری امیری، تحلیل نقش دوچرخه محوری در سیستم حمل و نقل پایدار دورن شهری؛ در راستای ترویج شهرهای انسانگرا، اولین کنفرانس بین المللی معماری و مهندسی عمران (معاصر، مدرن و پست مدرن)، کمبریج، انگلستان.
 •  - رزمی، حمیدرضا، ابراهیمی، رضا، واکاوی مفاهیم و کارکردهای معماری سبز در طراحی بناهای بلند مرتبه، اولین کنگره علوم و مهندسی، دانشگاه توکیو، توکیو، ژاپن.
 •  - رزمی، حمیدرضا، غلامی، میلاد، واکاوی معیارها و ملاحظات لازم در طراحی معماری مراکز اصلاح و تربیت جوانان بزهکار با رویکرد آموزش محور، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، آلمان، فرانکفورت.
 •  - رزمی، حمیدرضا، غلامی، میلاد، کاربست علم روانشناسي محیطي در معماري و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، بلژیک، بروکسل.
 •  - رزمی، حمیدرضا، علی اصغرزاده، شکیبا، انصاری، ناصر، انصاری، واکاوی تاثیر و اهمیت رنگ در مکان های بهداشتی و درمانی: نمونه موردی بیمارستان کودکان، هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی، ایتالیا، رم.
 •  - لطفی کتولی، نسرین، رزمی، حمیدرضا، تاملی در باب شناخت مبانی و مفاهیم مسکن مطلوب مبتنی بر فرهنگ و معماری ایرانی اسلامی، سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها 26 و 27 آذر ماه 1397، دانشگاه باهارات، چنای، هندوستان.
 •  - رزمی، حمیدرضا، مرادی، صامیه، نقش کاهش فرصت جرم در ارتقای امنیت فضاهای شهری؛ بر اساس اصول نظریه جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED، کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نو، مرکز همایش های بین المللی coex، سئول، کره جنوبی.
 •  ارمغان، مهتاب، رزمی، حمیدرضا، تبیین فرآیند و شکل گیریي تکامل امنیت اجتماعی در بين حاشيه نشينان در سکونتگاه های غیر رسمی، هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، دانشگاه Kasem Bundit بانکوک، تایلند.

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندس طراح و ناظر معماری (1396-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • تجلیل هفته پژوهش و پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان (1401)