آقای دکتر Amin Ebrahimi Sadrabadi

Dr. Amin Ebrahimi Sadrabadi

مربی

Researcher ID: (354071)

1
3
4
1
3
10

ISI Papers

Books

  • کتاب Decellularized Extracellular Matrix as a Potent Natural Biomaterial for Regenerative Medicine (Springer) - 2021 - English
  • کتاب 3D Printing in Dentisry (Springer Nature) - 2020 - English
  • کتاب از سلول تا سرطان (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) - 1400 - Persian
  • کتاب کشت سلولهای جانوری تکنیکها و روشهای اساسی فرشنی (خسروی) - 1399 - Persian

Education

  • دکتری تخصصی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان1395-1401

جوایز و افتخارات

  • تقدیر به عنوان نویسنده کتاب سال دانشجویی (1400)
  • تقدیر به عنوان نویسنده کتاب سال جمهوری اسلامی (1400)
  • سخنران برتر در کنگره بین المللی یافته های نوین پزشکی/ دانشگاه آزاد لاهیجان (1394)