آقای مهندس Mohammad Mehdi Moradi

Engineer Mohammad Mehdi Moradi

دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران_ژئوتکنیک

Researcher ID: (354427)

2
3

Education

Other

  • دارای گواهینامه بین المللی دوره متره و برآورد پروژه از سازمان مدیریت صنعتی
  • دارای گواهینامه HSE از شرکت گاز استان فارس