حسین عبدالمحمدی بنچناری | سیویلیکا

دکتر حسین عبدالمحمدی بنچناری

گروه تاریخ اسلام، مجتمع امین، قم، جامعه المصطفی العالمیه،

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی حسین عبدالمحمدی بنچناری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه تاریخ اهل بیت (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی حسین عبدالمحمدی بنچناری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • جامعه المصطفی العالمیه (عضو هیات علمی)