آقای دکتر Mehdi Mortazavi

Dr. Mehdi Mortazavi

دانشیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (355465)

29
37
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs