ابوذر حسامپور | سیویلیکا

ابوذر حسامپور

مدیر داخلی فصلنامه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ابوذر حسامپور در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه راهبرد فرهنگ (مدیر داخلی)