آقای مهندس Mohammad Cheraghi

Engineer Mohammad Cheraghi

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، نرم افزار - کامپیوتر

Researcher ID: (358743)

3
3

Education

  • کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه1400-تاکنون
  • کارشناسی نقشه کشی ساختمان - معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه1392-1394
  • کاردانی نقشه کشی عمومی - نقشه کشی صنعتی دانشکده فنی و حرفه ای شماره 2 پسران واحد کرمانشاه1390-1392