آقای دکتر parsa yaghoobi janbeh saraei

Dr. parsa yaghoobi janbeh saraei

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360075)

30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers