آقای دکتر Ardavan Zarandian

Dr. Ardavan Zarandian

معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361900)

10
19
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers