آقای دکتر Hossein Asadi

Dr. Hossein Asadi

دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362728)

49
60
5
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers